Non classifié(e)

Te oto nei to Puna reo

papa_matarau.jpg

I te mahana pae 3 no Atopa 2008, I faarue mai ai o Papa Matarau ia  tatou. O te ho'e ho'i teie o te mau Tahua nui o te Ao maohi, ite hia 'oia no ta na mau orero e rave rahi, e metua ato'a hoi i roto i te amuitahira'a no Punareo…

Ua afa'i atu o te mau tamarii e te mau t'ia o te Puna Reo i te tamahanahana i te utua fare fetii o papa Matarau.

Ua faaotohia te reo himene. Ua faaotihia te ho'e pure iti mahanahana rahi.

Na te Atua hau e farii mai ia 'oe e papa i roto i patireia!

 

 

I te tapati, ua tere atu te mau te mau ti'a faatere e rauti no te amuitahira'a i te fare pure no Papetoai, no te faatae atu i te mau parau faatau aroha, na roto i te pure e te mau reo himene tei faahiro'a faahou mai i te mau parau tei vaiho hia mai e teie metua i roto i tona orara'a, e taime mauiui mau e te oto no te taatoa ra'a o te mau feia tei amui mai e no to te ao Maohi taato'a…

Dernier Hommage

Laisser un commentaire