Non classifié(e)

Ua tere mai te mau hoa no Aotearoa

A hi’o noa mai i te mau hoho’a pata!

I muri mai i te tereraa atu i AOTEAROA, teie ia te fariiraa i te mau manuhiri!

Aue i te ‘oa’oa e! Ua faanaho mai o Thierry KOHUMOETINI e o TAKITOA i te ho’e fariiraa hanahana i te tauraa manureva i Faaa. Tei te utua fare o RURUA ratou i Faaa i te tamaruraa ia ratou. I muri iho ua tere mai i Moorea i te Puna Reo, na te mau tamarii, te mau metua i faanaho te mai te tama’araa e te fariiraa mai tei matau hia e te mau tamarii.

Ua haamata’ita’ihia ia Moorea, te mau ohipa faufaa roa e vai nei. Ua au roa ia ratou noatu e mea ve’ave’a!

Ia hope te faa’ana’anatae, ua turu maita’i mai ratou i te faaiteite raa ohipa i rave hia e te Puna Reo i te Apooraa rahi. No ta ratou turu papu i manuia ai teie faanahoraa oia hoi te horo’araa i te ho’e hi’oraa no te haamauraa i te haapiiraa na roto i te reo ma’ohi mai te mau maor.

iUa hani roa te taata no te mea e manuiaraa rahi te tereraa haapiiraa i Aotearoa na reira ato’a te pae totiare e te imiraa faufaa na roto i te mau faufaa tupuna e vai nei! Ua riro ia teie arata’iraa ei faahiahiaraa na to te fenua nei!

Ua hani roa te taata no te mea e manuiaraa rahi te tereraa haapiiraa i Aotearoa na reira ato’a te pae totiare e te imiraa faufaa na roto i te mau faufaa tupuna e vai nei! Ua riro ia teie arata’iraa ei faahiahiaraa na to te fenua nei!

Teie nei ra, e ‘upaa anei to tatou  no te rave i teie faaotiraa e ‘aore ra tamau noa tatou i te moemoeâ, e ra ho’i ta tatou mau tamarii e fifi  noa atu  ra! Te tafifi nei te te oraraa utuafere, te pae totiare, te pae faufaa!

Ua faanaho mai te mau hoa maori i te fariiraa i to tatou mau ti’a i Aotearoa  no te haapii mai i to ratou manuia! E ti’a roa  ia  ia tatou i te tere atu e ‘apo  mai i teie mau faufaa!

 

 

Ua haamata’ita’ihia ia Moorea, te mau ohipa faufaa roa e vai nei. Ua au roa ia ratou noatu e mea ve’ave’a!

Leave a Reply