Ha'amauruurura'a

E taata mafatu maita’i o PAXSON tane

Paxson Offield et sa famille Te haamauruuru maita’i nei te Puna Reo ia Paxson Offield e tona fetii no teie ô mana’o ‘ore hia!

Oia mau, ua pûpû mai o  Paxson tane i te ho’e parau moni i te faito 5000 toata marite. E faa’ohipa hia ia teie moni no te hoo mai i te ho’e tura pape e te ho’e matini no te tura’iraa i te pape i te mau vahi e hinaaro hia.

E taata matau maita’ihia teie  no tana mau haaraa no te paruru i te aru o te fenua e te moana mai tei faaitehia mai na roto i te reo marite i ni’a i te mau ‘api haamaramaramaraa i raro nei!

No te Puna Reo nei ra, te tia’i ra ia , ia ho’i mai oia i teie matahiti  2012 i reira e haamauruuru ai na roto i te parau o te hiro’a tumu!

Mauruuru maita’i!

conservation de l’île de Catalina, en Californie (Voir un historique )

Laisser un commentaire