Ha'amauruurura'a

Fariiraa i te mau manihini mai ni’a mai i te iati Slojo

slojo_yag_400.jpgUa faatae roa mau o na ‘aivanaa o te reo no te fare Haapiiraa teitei no Harvard e no Floride i te tahi nau matini roro uira no te faafana’o te mau tamarii o te Puna Reo i teie mau rave’a. Teie nau taata o Maria Polinsky e o Eric Potsdam  o tei fariihia ana i teie matahiti i mahemo a’e nei!

Mauruuru rahi  i te taiete YAG e SlOJO no to ratou afai roa raa mai na ni’a i to ratou iati.

Ua  pûpû ato’a mai te mau ihitai e to ratou faatere o te mau tauhaa haapiiraa mai te puta tai’o, te pata papa’i, te tuira, na reira ato’a te tahi mau tauhaa tama’a!

Mauruuru! E manihini tumu teie o te tapae noa mai i te mau taime ato’a e fano mai na te moana nui o Hiva , a tomo mai ai na te ava o Teavaroa e a tipae mai ai i te Puna Reo!

(A hio mai i te mau hoho’a )

Laisser un commentaire