Non classifié(e)

TAKI TOA I PAOPAO

Soirée Marquisienne

( Te Mau Hohoa )
(Hohoa Taviri

E  te mau hoa, e te mau taea'e.

A haere ana'e mai i teie mahana mâ'a 11 no titema i te hora 7 i te ahiahi i te fare tu'aro no Paopao!

Oia mau, e arui teie e faahanahana hia e te mau taure'are'a no te fenua enânâ  roa mai 😮 TAKI TOA te î'oa o teie pupu!

E 50 ratou rahiraa o te amui mai i teie ta'urua: haka, haka manu, anaunau  e te vai atu…

Are'a i te tuhaa matamua na te mau tamarii o te puna reo, te mau tamarii o te taatiraa Tiare Moorea no Maharepa, te ui 'api tatorita no Paopao e ha'uti  mai, e 'apa mai, a opani hia mai ai e te pupu ori mai tahiti roa mai 'oia o RÂ Mana, arata'ihia e Rurua Rotui!

Te faufaa e roaa mai, e faa'ohipa hia ia na te mau tamarii e reva nei i te fenua Aotearoa i te 'ava'e eperera no te matahiti 2011. E noho atu ia8 e aore ra 10 mahana  io papa Teariki Morehu, raatira no te 'Âti Tuhoe no Rotorua . I muri mai a tere mai ai i Auckland no te mata'ita'imaita'i raa i te mau ohipa e tano i te mau tamarii!

 

Laisser un commentaire