Non classifié(e)

Maeva e Moeaveau

Association Moeaveau et sa présidente Avril

 E oaoa  rahi  to te Puna Reo Piha'e'ina i te farii-raa i te mau mero no te taatiraa Moeaveau no Rurutu.

I muri mai i te tere o te mau tamarii i Rurutu i te matahiti 2008, na to Rurutu ia i tere mai i Moorea nei.

Rave rahi mau faanaho-raa i faaineine hia no te mata'ita'i ia Moorea e te mau mea ato'a e tano ia itehia.

Ua hau roa i te pae ahuru taata o tei tae mai. Ua riro ia teie hepetoma ei natinatiraa i teie na taatiraa

Na  te mau hoho'a  e arata'i ia tatou.

  (A hi'o mai

 

Laisser un commentaire