Non classifié(e)

Te Tià Nui no Auteraria i te Puna Reo no Moorea

 Ua òaòa maitaì te àau o te Puna Reo i te faariiraa ia Dereck Montague tāne, o ia te Tià Nui o te fenua Auteraria i te mau fenua Farāni no Patitifa nei. Ua haere mai o ia e âvari i te faaòhiparaa te Puna Reo i na roro uira âpī e 4 ta ta na pū i pūpū na te Puna Reo.

Ia au i to na reo, ua haere mai o ia e hiòhiò i te faufaa mau o teie faanahoraa, o tei riro hoì ei òhipa âpī roa no ratou. E, tē haapoupou nei o ia i teie faanahoraa, i te mea ē, ua ìte o na e faa-òhipa-maitaì-hia teie mau roro uira. Ìnaha, no te haamaitaì i te mau natiraa i rōtōpū i te fenua Farāni e te fenua Auteraria, e horoà na teie pū nui no Auteraria i te mau moni pūtē na te mau piahi Māòhi e tere nei i te fenua Auteraria no ta ratou tau haapiiraa, e, a tahi nei teie pū i faaō ai ia na i roto i te hoê ôpuaraa totiare.

 

{mosimage} Maoti te puai o te mau mero o te Puna Reo, o tē rohi nei ma te titau òre i te moni, i ora pāpū ai teie pū haapiiraa. Ua riro ïa teie natiraa ei òhipa faahiahia mau no te oraraa a muri o te mau tamarii. No na rahiraa tamarii e 60 atoà ra i tāpurahia i roto i te Puna Reo, àita roa atu ta ratou e roro uira aè i to ratou ùtuafare e, na roto i te pūpūraahia mai teie mau roro uira na te Puna Reo, ua riro ïa te reira ei raveà no teie mau tamarii i te haapiipii ia ratou i nià i te mau mauihaa faito âpī e, no te faaō-ôhie-raa ia ratou i roto i te oraraa totiare.

{mosimage}Ua haapāpū atoà teie Tià Nui i te faufaa rahi mau o ta na e ìte ra i roto i te Puna Reo i te pae o te hiroà tumu. Ei hiòraa na tatou, ua tätara maitaì atu o Rotui täne e o Rotui vahine ia na i te taaêraa i rōtōpū i te mau òri e faaìteìtehia ra i te mau manihini no rapae e, te peu tumu mai roto roa mai i te hohonuraa o te àau o te mau ùtuafare. Ua tātara-atoà-hia atu te faufaa ia vai ora maitaì te mau àai e ia pūpūhia na te uì e te uì. E māa hoì te reira no te haapaari i te feruriraa i roto i te hiroà tumu māòhi. Àreà no te mau òri o tei riro ei raveà faaìteìteraa i teie mau àai, e faaètaètaraa ïa te reira i te tino.

Laisser un commentaire