• Enfants d'un Kura Kaupapa

  AO TEA ROA

  KIA ORA! KIA ORA! Ua rahi te 'oa'oa  i roto i teie tere farereiraa i te mau hoa no Aotearoa. E faariiraa hau roa i te hanahana e te poupou . Ua rau ia te mau haapiiraa i ora hia…

 • Paxson Offield et sa famille

  E taata mafatu maita’i o PAXSON tane

  Te haamauruuru maita’i nei te Puna Reo ia Paxson Offield e tona fetii no teie ô mana’o ‘ore hia! Oia mau, ua pûpû mai o  Paxson tane i te ho’e parau moni i te faito 5000 toata marite. E faa’ohipa…

 • Présentation Puna Reo au Painapo Beach

  Faaineine-raa i te tere i Ao tea roa

  (A hio te mau hohoa) I teie faafa'earaa no te 'ava'e fepuare  i ma'iri iho nei, tei roto ia te Puna Reo i te faaineineraa i tona tere i Aotearoa.  Ua tae mai ia te mau tamarii no ta ratou…

 • Soirée Marquisienne

  TAKI TOA I PAOPAO

  ( Te Mau Hohoa ) (Hohoa Taviri )  E  te mau hoa, e te mau taea'e. A haere ana'e mai i teie mahana mâ'a 11 no titema i te hora 7 i te ahiahi i te fare tu'aro no Paopao!…

 • Rohotu

  RÔHÔTU-NO’ANO’A

  E oaoa rahi to te mau mero o te Puna Reo i te faite atu teie aiu matamua o TEAVA-TEAVAU raua o RAVA. Te  î'oa o teie tama o RÔHÔTU-NO'ANO'A ia. Ua fanauhia oia i te 18 no te 'ava'e…

 • Enfants Maori / Art Maori

  Opuaraa e reva atu i AoTeaRoa

  Te tere nei i Aotearoa! No te aha? E tere faafarereiraa i te mau tama ma’ohi e te tama maori- Te faatu’ati’atiraa i te tumu parau no te reo e te ta’ere ma’ohi. No te ora roa i roto i…

 • Eric du Sofitel et Lee

  Cadeaux du Sofitel Moorea

    Te haamauruuru  maita’i atu nei te puna Reo i te faatere o teie hotera o tei pûpû  mai i te mau tauihaa tamâ’a e tau tauera! Ua ‘oa’oa roa ia te mau tamarii i te horo’araa hia atu teie…