Ha'amauruurura'a

 • Paxson Offield et sa famille

  E taata mafatu maita’i o PAXSON tane

  Te haamauruuru maita’i nei te Puna Reo ia Paxson Offield e tona fetii no teie ô mana’o ‘ore hia! Oia mau, ua pûpû mai o  Paxson tane i te ho’e parau moni i te faito 5000 toata marite. E faa’ohipa…

 • Eric du Sofitel et Lee

  Cadeaux du Sofitel Moorea

    Te haamauruuru  maita’i atu nei te puna Reo i te faatere o teie hotera o tei pûpû  mai i te mau tauihaa tamâ’a e tau tauera! Ua ‘oa’oa roa ia te mau tamarii i te horo’araa hia atu teie…

 • Te feiā turu

  Te feiā turu i te Puna Reo   Tē òaòa nei te ààu i te mau tauturu e rave rahi e e rave rau. Na te reira hoì i horoà i te puai i roto i te Puna Reo no…

 • Roro uira i pūpūhia mai

  E rave rahi taata e turu mai  nei i te Puna Reo, mai to na ihoā tiàraa mai. Aita e hope te taata ia taiò. Tē haamauruuru atu nei rā matou i te tāâtoàraa. I teie nei ā mahana, ua…